_HOME
 

BIOGRAPHY


ENHET

Lauris Sildniks - vocals
Aigars Māls - guitar
Marts Sildniks - guitar
Mārtiņš Brants - bass
Jānis Sildniks - drums

Ar enerÄ£isku un brutālu skanÄ“jumu, Enhet klausÄ«tājus izklaidÄ“ jau kopš 2002. gada, uz skatuves parasti kāpjot 5 cilvÄ“ku satāvam, no kuriem 3 ir brāļi. PÄ“c sešu gadu darba, vairākām ierakstÄ«šanās reizÄ“m, 2008. gada nogalÄ“ beidzot klajā nāca grupas debijas albums "Check The Foundation".

Enhet ir spÄ“lÄ“juši visos Latvijas lielākajos smagās mÅ«zikas pasākumos, kā arÄ« vairākkārt uztājušies ārvalstÄ«s, sniedzot koncertus septiņās valstÄ«s. Savā pastāvÄ“šanās laikā, Enhet ir dalÄ«juši skatuvi ar tādām smagās mÅ«zikas aprindās zināmām apvienÄ«bām kā Agnostic Front, Madball, The Black Dahlia Murder, Cradle of Filth, Caliban, Blindside, Deadlock, Gorilla Biscuits, No Turning Back un daudzām citām. Grupu vislabāk raksturo netikai spÄ“cÄ«gs, precÄ«zs un tehniski atstrādāts skanÄ“jums, bet gan arÄ« aktÄ«vi, enerÄ£ijas pārpilni klausÄ«tāji, kuri papildina Enhet šovu gandrÄ«z visos koncertos.

Biography(Eng)
Enhet is a metalcore/hardcore band from CÄ“sis, Latvia. Playing in a heavy and brutal style, the band has entertained listeners since 2002. You can usually see 5 people on the stage, in fact, 3 out of 5 members of the band are brothers. After six years long working process and several times of re-writing album, Enhet debut album "Check The Foundation" finally has been released in the end of 2008.

Enhet has performed at all the largest Latvia’s musical events, concerts and festivals. During these years they have played more than 200 shows in seven countries and shared the stage with such bands as Agnostic Front, Madball, The Black Dahlia Murder, Cradle of Filth, Caliban, Blindside, Deadlock, Gorilla Biscuits, No Turning Back, The Exploited and many other. Not only the strong and technically worked out sound describes the band, but also fans, who improve almost all their shows.


Biogrāfija(garā versija)

Enhet pirmsākumi rodami 2002. gadā, kad sākotnÄ“jā sastāva skanÄ“jums bija ar jÅ«tamu Hardcore novirzi. Par galveno grupas darbÄ«bas motivāciju kalpoja ideja, sevis pasniegšana, attieksme, kā arÄ« disciplÄ«na, kas palÄ«dzÄ“ja(un vÄ“l joprojām palÄ«dz)attÄ«stÄ«ties grupai kopumā un katram individuāli.

Grupas nosaukums „Keep it clear” skaidri apzÄ«mÄ“ja ideju un dziesmu bÅ«tÄ«bu, ko toreiz pārstāvÄ“ja Lauris Sildniks (vokāls), Mārtiņš Brants (bass), Marts Sildniks (Ä£itāra) un Andrejs Verza (bungas). Pirmo reizi „Keep It Clear” plašÄkai sabiedrÄ«bai atzÄ«mÄ“jās 2002. gada 28. martā kopā ar tādām grupām kā Pest of a Child(R.I.P), Cita attieksme(R.I.P.), More than talking (R.I.P) un All Day Long.

Protams, „KIC” nepiederÄ“ja pirmklasÄ«ga aparatÅ«ra, tāpÄ“c iespÄ“ju robežās tika iegādāti visi iespÄ“jamie aparāti, no kuriem pastāvÄ“ja iespÄ“ja izdabÅ«t ārā skaņu. MÄ“Ä£inājumu telpas tika iekārtotas šaurās un mitrās pagraba telpās, kas par mājvietu jaunajai hardcore apvienÄ«bai kalpoja vairāk kā gadu.

Jau pÄ“c pirmajiem koncertiem skanÄ“jums sliecās uz kaut ko smagāku par HC, tāpÄ“c grupa pieņēma otru Ä£itāristu - Arti Zviedrānu. Pirmais grupu pameta Marts, kurš paralÄ“li „Keep It Clear” aktÄ«vi darbojās „More Than Talking” sastāvā. VÄ“lāk viņa vietu ieņēma Didzis Kozlovskis. NospÄ“lÄ“jis tikai dažus koncertus, grupu atstāja nenoliedzami talantÄ«gais Ä£itārists Artis. Turpinājās otrā Ä£itārista meklÄ“šana, kā rezultātā grupas dalÄ«bnieki uzdÅ«rās valmierietim Arturam Skujiņam-Meijiņam, kurš ar jaunām idejām, acÄ«mredzamu potenciālu un lielu iedvesmu veiksmÄ«gi ienāca grupas kolektÄ«vā.

2003. gads grupai bija apzÄ«mÄ“jams kā lÅ«zuma periods, kad ar paziņojumu par aiziešanu klajā nāca Andrejs Verza, kurš grupā darbojās jau kopš dibināšanas. ParalÄ“li tam „Keep It Clear” atvadÄ«jās arÄ« no Artura Skujiņa-Meijiņa. Neskatoties uz to, šis lÅ«zums ienesa arÄ« pozitÄ«vas pārmaiņas - par lielu pārsteigumu visiem, CÄ“su kolektÄ«vam pievienojās viens no Latvijas alternatÄ«vās skatuves labākajiem bundziniekiem Edgars Ä€boliņš, kurš bija darbojies arÄ« Distorted Youth sastāvā. VienlaicÄ«gi grupa ieguva arÄ« pamatÄ«gāko balstu tās pastāvÄ“šanas vÄ“sturÄ“ - Aleksandru Lomašonoku (Brute Chant(R.I.P), Wrong Side(R.I.P))

Par cik bija mainÄ«jies viss – muzikālā uztvere, sastāvs, audzis individuālais lÄ«menis un uzstādÄ«ti jauni mÄ“rÄ·i – tika nolemts „Keep It Clear” nosaukumu mainÄ«t uz „ENHET”.

Tad arÄ« tika iekarots Latvijas underground kulta vietas ''BÄ“rnudārzs'' pagrabs, kur blakus „Wrong Side” mÄ“Ä£inājumu telpām izbÅ«vÄ“jām savas. Ap to laiku tika veikti pirmie ieraksti „Indygo rec.” studijā, par ko jāpateicas bijušajam bundziniekam - Andrejam Verzam. „Enhet” sāka aktÄ«vi koncertÄ“t gan Latvijā, gan ārpus tās, dodoties savā pirmajā koncertturnejā, kas aptvÄ“ra Somiju un Igauniju.

2004. gadā grupā atkal notiek fundamentālas izmaiņas, šoreiz savas vakances atstāja Edgars Ä€boliņš (bungas) un Ä£itārists Didzis Kozlovskis. Bundzinieka vietu aizstāja pieredzÄ“jušais, grupas „Dexter” bundzinieks Mareks Vecgailis. LÄ«dz ar Mareka atnākšanu, „Enhet” iegÅ«st pavisam citu skanÄ“jumu, kļūstot daudz tehniskākam, metāliskāks un arÄ« profesionālākam. Tiek ierakstÄ«tas jaunas dziesmas "Hodila" ierakstu studijā, kas bija grupas pirmais mÄ“Ä£inājums sākt darbu pie sava studijas albuma, kas noslÄ“dzās tikai pÄ“c četriem gadiem. Atgriežoties pie pārbaudÄ«tām vÄ“rtÄ«bām, Aleksandra Lomašonoka Ä£itāras partijas papildināt ierodas pirmais Ä£itārists - Marts Sildniks.

VÄ“lāk par ļoti nozÄ«mÄ«gu pavÄ“rsienu izvÄ“rtās „BÄ“rnudārza” zaudÄ“šana, kas nozÄ«mÄ“ja ne tikai beigas Ä«paši atmosfÄ“riskiem koncertiem, bet arÄ« mÄ“Ä£inājuma telpu zaudÄ“šanu lokālajām grupām, tai skaitā „Enhet”.

Kad „Enhet” sastāvs jau likās stabils, 2005. gadā grupu kārtÄ“jo reizi piemeklÄ“ja izmaiņas - atkal bundzinieks. Viņa vieta pārāk ilgi brÄ«va nepalika - jau pÄ“c neilga laika pirmie koncerti tika sniegti ex More Than Talking bundzinieka Reiņa ReÄ·a pavadÄ«jumā. ŠÄ paša gada vasarā „Enhet” ieraksta savu pirmo pilna apjoma albumu, kas atkal nesekmÄ“jas ar tā izdošanu. Sākot ar šo gadu, grupa piedzÄ«voja savu augšupeju, spÄ“lÄ“jot koncertus visos lielākajos Latvijas metāla mÅ«zikas koncertos, kā arÄ« pirmo reizi braucot turnejā uz Poliju.

Visiem, atskaitot grupu, par lielu pārsteigumu notiek piektā bundzinieku maiņa un 2006. gada 4. novembrÄ« savu pÄ“dÄ“jo koncertu Enhet sastāvā nospÄ“lÄ“ Reinis ReÄ·is. Vietā nāk trešais brālis grupā - Jānis Sildniks, plašÄk zināms kā Caps, kurš tika rÅ«pÄ«gi gatavots, lai bÅ«tu lÄ«dzvÄ“rtÄ«gs aizstājÄ“js visiem iepriekšÄ“jiem bundziniekiem. PÄ“c vairāku mÄ“nešu rÅ«pÄ«gas gatavošanās, savu pirmo koncertpieredzi jaunais bundzinieks gÅ«st 2. februārÄ« Sapņu Fabrikā, Veto žurnāla prezentācijā. 2006. gads tiek pavadÄ«ts skanÄ“juma izkopšanā, strādājot mÄ“Ä£inājumos, un nospÄ“lÄ“jot 24 koncertus gan Latvijā, gan Polijā, gan Lietuvā.

2007. gads grupai bija ārkārtÄ«gi darbÄ«gs – tika nospÄ“lÄ“ti kopskaitā vairāk kā 25 koncerti, dalot skatuvi ar tik ievÄ“rojamām grupām kā Gorilla Buiscuits, Caliban, Blindside, Defdump, Disco Ensemble un vÄ“l daudzām citām, ne mazāk ievÄ“rojamām mÅ«zikas apvienÄ«bām. Gadam izskanot, Enhet kārtÄ“jo reizi ieraksta 11 dziesmu albumu "Check the Foundation", kuru „Hodila” studijā rakstÄ«ja un producÄ“ja grupas bijušais Ä£itārists - A.Skujiņš-Meijiņš.

2008. gads grupai ir bijis ļoti produktÄ«vs. Pirmais pusgads tika pavadÄ«ts jauna repertuāra veidošanā un nākotnes plānu kalšanā, taču notikumiem bagāta izrādÄ«jās otrā gada puse, proti, tika nospÄ“lÄ“ti koncerti kopā ar tādām grupām kā Madball, Cradle of Filth un Agnostic Front. 2008. gada nogalÄ“, pÄ“c sešu gadu gaidÄ«šanas, Enhet beidzot nāk klajā ar paziņojumu par ilgi veidotā albuma "Check The Foundation" prezentācijas datumiem. ŠÄ gada laikā, grupai uz pilnu slodzi pievienojas skaņotājs un tehniÄ·is - Reinis Kārkliņš.

2009. gads grupā iesākās visnotaļ klusi un mierÄ«gi, pirmajā gada pusÄ“ nospÄ“lÄ“jot vien četrus koncertus, dalot skatuvi ar The Black Dahlia Murder(US) un Strike Anywhere(US).  JÅ«nijā „Enhet” paziņo par pauzes paņemšanu, novembra Eiropas tÅ«res gatavošanās nolÅ«kos, kurā pavadÄ«ja divas nedēļas, koncertÄ“jot vairākās valstÄ«s. Neilgi pÄ“c tam, 21. novembrÄ«, „Enhet” uzstājas klubā „Fontaine Palace”, grupai vÄ“l nenojaušot, ka nospÄ“lÄ“ja savu pÄ“dÄ“jo koncertu gan Fontaine kluba vÄ“l nenodegušajās telpās, gan pÄ“dÄ“jo koncertu esošajā sastāvā.

2010. gada sākumā, precÄ«zi četrus gadus pÄ“c pirmā koncerta esošajā stastāvā, ar negaidÄ«tu paziņojumu par aiziešanu no grupas klajā nāca tās entuziastiskākais biedrs – Aleksandrs Lomašonoks, kurš 2003. gadā grupā ienesa radikālas pārmaiņas, kļūstot par ārkārtÄ«gi nozÄ«mÄ«gu „Enhet” vÄ“stures daļu. Viņa vietu sastāvā ieņēma Aigars Māls, kurš savu pirmo publisko uzstāšanos grupas kolektÄ«vā pieredzÄ“ja 2010. gada Ä£itāristu sesijā. Atlikušais gads tiek pavadÄ«ts strādājot pie programmas un gatavojoties Eiropas turnejai septembrÄ«.

2011. gads, lÄ«dzÄ«gi kā iepriekšÄ“jais, tiek iesākts ar koncertu Ä£itāristu sesijā. Īsi pÄ“c tā Enhet piesaka 10 gadu jubilejas koncertu, ko atzÄ«mÄ“ Fonoklubā, dalot skatuvi ar ilggadÄ“jiem draugiem Sanctimony un Spit It Out. Koncerta ietvaros tiek uzņemts arÄ« videoklips dziesmai „Hold Your Breath”, kurš dienasgaismu ieraudzÄ«s 2011. gada rudenÄ«.

 

 

KARBON MEDIA-LAB.